PRÄSTINNAN

Prästinnan försöker göra slut med patriarkatet. Hon reflekterar över vad manliga gudsbilder, sexism och underordning gör med oss. Hennes teologi har sitt ursprung i ett brustet hjärta och i en längtan efter mod, kärlek och befrielse.